Eğitim

 egitim

 

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ

-Öğrenci Odaklı Eğitim

Kıbrıs İlim Üniversitesi 2013 yılında; kaliteli, bilimsel eğitim ve araştırmaya yatırım yaparak, toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkı koymak amacıyla kurulmuştur.

Kıbrıs İlim Üniversitesi, bireylerin farklı öğrenim biçimleri olduğu ilkesinden hareketle; öğrencileri katılımcı merkezli, süreç odaklı ve deneyimsel eğitim yöntemleriyle toplumlarında ve dünyada karmaşık sorunlara çözümler üretebilecek liderler olarak hazırlamayı hedefler. Küçük sınıflarda verilen ve öğretmen ile öğrenciler arasında karşılıklı etkileşimi, gerek yüz yüze gerekse çevrimiçi ortamlarla pekiştirerek interaktif öğrenmeyi teşvik eden bir eğitimle, bilgi üretebilen ve bu bilgiyi çeşitli bilimsel araştırma yöntemleri, iletişim teknikleri, kritik düşünebilme ve problem çözebilme becerileriyle harmanlayabilen bireyler yetiştirmeyi taahhüt eder.

kiu 1-Bilimsel Eğitim ve Araştırmada Mükemmeliyet

Kıbrıs İlim Üniversitesi, tüm eğitim ve araştırma çalışmalarında evrensel, bilimsel etik kuralları esas alır. Sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri, eğitmen, araştırmacı ve öğrencilerin kullanımına sunacak yatırımlara öncelik verir.

Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Mühendislik Fakülteleri ile 4 yıllık lisans programları, Sağlık Meslek, Uygulamalı Bilimler, Adalet Meslek Yüksekokulları altında 2 yıllık önlisans programları ile eğitim verdiğimiz tüm alanlarda bilime dayalı yenilikçi üretim, gelişim ve paylaşımı teşvik eder. En ileri teknolojide hazırlanmış Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Kimya, Fizik, Bilgisayar laboratuvarları ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Anatomi, Fizyoterapi, Hemşirelik laboratuvarlarının yanısıra uluslararası elektronik bilimsel veri tabanlarına erişim sağlayan Elektronik Kütüphanemiz de mevcuttur.

-Küresel Şartlara Ayak Uydurabilen Bireyler

Kıbrıs İlim Üniversitesi, öğrencilerinin; seçtikleri alanda alacakları derinlemesine eğitimin yanısıra disiplinlerarası ders olanaklarından da faydalanarak, hem farklı ilgi ve becerilerini fark edip geliştirmelerini hem de farklı bakış açılarıyla tanışarak her geçen gün gelişen ve karmaşıklaşan dünyada sorun çözen ve öncülük eden dünya vatandaşları olmalarını hedefler. Toplumun değişen ve gelişen eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulan Sürekli Eğitim Merkezi de çeşitli sertifika programları düzenleyerek, farklı yaş ve mesleklerden bireylere ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri eğitim fırsatları yaratmaktadır.


kiu 2 -Çeşitliliği Kucaklayan Bir Üniversite

Kıbrıs İlim Üniversitesi, hem müfredatlarında hem de sosyal hayatta çok kültürlülüğe önem vermekte, bireysel farklılıkların toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkı koyan değerler olduğuna inanmaktadır. Okulumuz eğitim verdiği ilk yılda 15 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapmıştır. Her türlü çeşitliliğe saygı, paylaşım ve dayanışmayı teşvik eden öğrenciler, öğrenci kulüpleri ve sosyal aktiviteler, okulun tüm imkanlarından faydalandırılmakta ve desteklenmektedirler. “Eşit fırsatlar” ilkesiyle hareket eden Kıbrıs İlim Üniversitesi, özel gereksinimli bireylerin eğitim fırsatlarından eşit ve adil şekilde faydalanabilmeleri için ihtiyaç duydukları tüm düzenlemeleri yapmayı taahhüt eder.

 

-Kariyerinize Bir Adım Önde Başlayın!

Seçkin öğretim üyesi kadrosu, çağdaş eğitim programları ve en ileri teknolojiler örnek alınarak yapılan altyapı yatırımları ile mezunlarımızın, bölgemiz ve dünyadaki en iyilerle yarışabilmesi hedeflenmektedir. Akademik bilgi ve becerilerin yanısıra, uygulamalı eğitim faaliyetleri ve çeşitli staj fırsatlarıyla buluşturulan öğrencilerimiz, gerek çalışma hayatına atılırken gerekse eğitimlerine devam ederken bir adım önde olacaklardır.

kiu

Web Sitesini Ziyaret Edin »